Jarvis和式去九州~ 天草同海豚玩遊戲

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

2017-06-01

Top

©1999-2016 香港永安旅遊有限公司

牌照號碼: 350074

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

Jarvis和式去九州~ 天草同海豚玩遊戲

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

Top

位於熊本縣的天草是出海睇海豚嘅好地方,今日我同攝製隊一於走訪天草Amakusa 探下班海豚先!

 

由於天草海域一帶水產豐富,氣氛適宜,海豚易搵食,所以聚居左好多野生海豚~ 船長仲話除左哩到只有加拿大、澳洲先會有海豚聚居內灣海域架!

 

據報機會率為95%,接近200條野生印度洋瓶鼻海豚(又叫寬吻海豚)聚居周邊海域,所以一年四季都可以出海追豚架!

 

 

船開行冇耐就見到遠處有異動啦~ 話咁快就見到成班臨時演員埋位喇!

 

海豚雖然係野生但係同我地嘅距離超近,機乎可以摸到佢地添呀!唔止一兩條而係一大群遊埋嚟!真係超感動囉!

 

以前去水族館睇,都係隔住塊玻璃,而家近到連佢地嘅呼吸聲都聽得好清楚!puchi puchi....

 

多謝大家嚟撐場呀!快啲去問霞姐拎飯盒啦!有魚蝦蟹架....

 

仲未睇夠仲可以去埋附近的天草市海中水族館參加海豚訓練體驗啦!
 

 

 

事不延遲,等我變身先!
 

 

除左餵食之外,仲可以近同海豚零距離,由工作人員指導下一切訓練海豚添!

 

第一招 Bang、Bang、Bang... 海豚即時應聲拍下條尾~

各位觀眾,請掌聲鼓勵我地星級海豚 Haru-chan娘娘~~

 

わくわく海中水族館SEA DONUT
地址:熊本縣上天草市松島町合津6225-7
網址:http://www.amakusapearl.com/sea-donut/dolphin/index.html
記得睇埋原片呀!足本播送:

 

 

 

 

Top